The Better Breeding Blog
Alpacas on the Go - alpaca herd managment in the Cloud
The International Alpaca Reference Library
Animal Search
Alpacka betäckningstjänst
 Beprövad betyder att det har födds levande cria från denna avelshingst.