CHF 3,800.00
Vater: Mumpiz v.Toggenburg
Mutter: Bibi v.Toggenburg
Alpaka-Typ: Trächtige Stute
Rasse: Huacaya
Farbe: Schwarz (Reinfarbig)
Registriert mit: NWKS 42686
Geburtsdatum: 1/08/2017
CHF 3,333.00
Vater: MUMPIZ v.Toggenburg
Mutter: Nurit, Peru (sg)
Alpaka-Typ: Stute
Rasse: Huacaya
Farbe: Schwarz
Registriert mit: NWKS43432
Geburtsdatum: 11/05/2018
CHF 3,000.00
Vater: keine Angabe
Mutter: keine Angabe
Alpaka-Typ: Junghengst (Nicht Kastriert)
Rasse: Huacaya
Farbe: Mehrfarbig
Registriert mit: NWKS
Geburtsdatum: 7/07/2019
CHF 3,000.00
Vater: keine Angabe
Mutter: keine Angabe
Alpaka-Typ: Junghengst (Nicht Kastriert)
Rasse: Huacaya
Farbe: Mehrfarbig
Registriert mit: NWKS
Geburtsdatum: 7/07/2019